Eindhoven maakt werk van incidentafhandeling J.F. Kennedylaan en Eisenhowerlaan

5 juli 2023 – Een belangrijke mijlpaal voor Eindhoven: sinds 1 april 2023 werkt de gemeente op de drukke Kennedylaan en de Eisenhowerlaan volgens het proces Stedelijk Incident Management. Gemeente en Rijkswaterstaat zorgen er samen voor dat incidenten op deze route sneller, veiliger en beter worden afgehandeld.SmartwayZ.NL, Rijkswaterstaat, Verkeerscentrale Zuid-Nederland, provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten werken sinds 2022 samen aan een proces waarbij incidenten op gemeentelijke incidentmanagementwegen (IM-wegen, veelal doorgaande routes), snel en veilig worden afgehandeld. Gemeente Eindhoven is de eerste gemeente onder de grote rivieren die volgens de nieuwe aanpak werkt. Kern van die aanpak is een betere informatie-uitwisseling en een betere samenwerking tussen hulpdiensten en wegbeheerders. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de Verkeerscentrale Zuid-Nederland en de weginspecteur van Rijkswaterstaat. Die weginspecteur gaat ook opereren op gemeentelijke wegen die zijn aangemerkt als IM-weg.

Het eerste deel van de Kennedylaan is nog A50 en valt al onder het beheer van Rijkswaterstaat. Het werkgebied van de weginspecteur van Rijkswaterstaat is nu verruimd naar de rest van de Kennedylaan tot aan de stadsring (Berenkuil) en de Eisenhowerlaan, die in beheer zijn bij de gemeente.

De eerste resultaten van de nieuwe werkwijze zijn overwegend positief. Gemeente Eindhoven denkt erover om meerdere belangrijke gemeentelijke wegen als IM-weg aan te wijzen.