Inzicht in effecten smart mobility

1 september 2022 – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Goudappel en Rebel Group afgelopen zomer opdracht gegeven om samen met Rijkswaterstaat en de decentrale overheden de effecten van smart mobility in kaart te brengen.

De ontwikkelingen op het gebied van smart mobility zijn snel gegaan de afgelopen jaren. Wegbeheerders hebben dus al een beeld van de effecten – maar er moeten zeker nog stappen worden gezet om de inzichten over de effecten ‘op niveau’ te krijgen. Duidelijke cijfers over de resultaten van smart-mobilitymaatregelen zijn ook nodig voor bijvoorbeeld nieuw beleid, de juiste keuzes voor investeringen, standpuntbepaling in internationale discussies enzovoort.

Goudappel en Rebel gaan daarom de komende jaren samen met Rijkswaterstaat en de decentrale overheden aan de slag om op een uniforme wijze de effecten van smart-mobilitytoepassingen en autonome ontwikkelingen in kaart te brengen. De bureaus zullen dat op drie manieren doen: door (1) periodiek inzichten op te halen die al beschikbaar zijn, (2) ex ante- en ex post-evaluatiemethodieken (door) te ontwikkelen en (3) door die methodieken ook toe te passen.

Goudappel en Rebel hebben de methodiek eind 2022 gereed en zullen van 2023 tot en met 2025 de effecten van smart-mobilitytoepassingen evalueren.