Goudappel helpt Haarlemmermeer met toekomstbestendige mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen

8 september 2022 – De gemeente Haarlemmermeer wil de komende jaren zo’n 30.000 nieuwe woningen bouwen. Vooral in de plangebieden Nieuw-Vennep West en Cruquius Zwaanshoek komen er veel woningen bij. Goudappel zorgt ervoor dat in deze nieuwe wijken de mobiliteit een toekomstbestendige plek krijgt.

Foto: Marcel Rommens

Om in een vroeg stadium van de planvorming al kaders te scheppen voor duurzame mobiliteitsconcepten in de plangebieden, is Goudappel in de lente van 2022 begonnen met het opstellen van zogenaamde Mobiliteitsprogramma’s van Eisen, kortweg MPvE’s. Een MPvE dient als input voor de ontwikkelingsafspraken die de gemeente en de ontwikkelaars moeten maken.

Leidraad
Het opstellen van deze MPvE’s was een intensief proces, met een aanpak gebaseerd op de Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility, opgesteld door de MRA. Om te zorgen voor draagvlak en een goede samenwerking, zijn meerdere sessies georganiseerd met de betrokken partijen, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam en de grondeigenaren in de plangebieden. Goudappel heeft hierbij alle ambities opgehaald en die vervolgens vertaald naar een concrete set aan eisen, wensen en randvoorwaarden. Bij die vertaling is steeds gekeken hoe de mobiliteit kan bijdragen aan de brede welvaart: aan bereikbaarheid, maar ook aan de veiligheid, gezondheid en leefomgeving.

Met de MPvE’s zorgt Haarlemmermeer ervoor dat al in het begin van het ontwerpproces rekening wordt gehouden met hoe toekomstige bewoners zich op een duurzame manier kunnen verplaatsen. Gemeente Haarlemmermeer en Goudappel dragen zo samen bij aan een prettig leefbare en duurzame leefomgeving in het toekomstige Nieuw-Vennep West en Cruquius Zwaanshoek.