Metropoolregio Utrecht vraagt om innovatief mobiliteitssysteem in 2040

28 februari 2023 – Samen met U-Ned, het samenwerkingsprogramma van rijk, provincie Utrecht en gemeenten in de Metropoolregio Utrecht, hebben Goudappel, APPM, Rebel en Must Stedenbouw een innovatieve mobiliteitsstrategie 2040 voor de regio ontwikkeld. De partijen hebben hierbij ingezet op vraagbeïnvloedingDe metropoolregio verwacht de komende jaren een forse mobiliteitsgroei. Die groei kan niet onbeperkt worden gefaciliteerd met bijvoorbeeld extra wegen. De regio streeft juist naar landschapsbehoud en wil zelfs meer ruimte creëren voor (klimaatadaptief) groen, wandelen en verblijfs- en ontmoetingsruimte. Hoe kan de regio dan toch bereikbaar blijven?

Vraagbeïnvloeding
Dat hebben de partijen verkend op basis van ‘vraagbeïnvloedende principes’. De eerste is om de verstedelijkingskeuzes en de bereikbaarheid goed af te stemmen, en om in te zetten op nabijheid. Dat betekent dat het mobiliteitsbeleid aan moet sluiten op de ruimtelijke diversiteit in de regio. Een ander principe is om de vraag naar mobiliteit actief af te remmen en te spreiden. Dat kan met maatregelen als parkeerbeleid en Betalen naar Gebruik.
Tot slot is er nog het principe ‘soepele ketenreizen van deur tot deur met mobiliteitshubs’. Mobiliteitshubs moeten een volwaardig en betaalbaar alternatief voor autogebruik en -parkeren in stedelijk gebied worden.

Het resultaat is een strategie waarin niet filebestrijding centraal staat, maar een toekomstbestendig multimodaal mobiliteitssysteem, gericht op maatschappelijke doelen.