Unieke onderzoeksopzet geeft inzicht in gebruikerservaring van ADAS in praktijksituaties

1 maart 2023 – In opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Royal HaskoningDHV afgelopen jaar het gebruik van rijtaak­ondersteunende systemen onderzocht. Het bureau heeft hierbij gebruik kunnen maken van honderden gebruikerservaringen van een kleine groep zakelijke reizigers.Royal HaskoningDHV verzamelde gedurende acht maanden de ervaringen van 22 zakelijke rijders, verdeeld over heel Nederland. Dit gebeurde op verschillende manieren en altijd verkeersveilig en ‘AVG-proof’. Bestuurders gaven bijvoorbeeld gesproken feedback tijdens de rit via custom-made dashboardapparatuur, dat ook een kort videofragment opsloeg. Verder zijn er verdiepende focusgroepen georganiseerd, een aantal vragenlijsten ingevuld en is geobserveerd hoe deelnemers ADAS gebruikten wanneer ze een onbekend voertuig bestuurden.

Honderden meldingen met ondersteunend beeldmateriaal zijn ontvangen en geanalyseerd. Dit waren beschrijvingen van situaties waarin bestuurders positief verrast werden door de werken van de systemen, maar vaak ook situaties waarin verbeterpunten zijn gesignaleerd, omdat de systemen anders reageerden dan de bestuurder verwachtte. In de verdiepende gesprekken en de vragenlijsten is achtergrondinformatie verzameld over de kennis over en perceptie van de systemen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat ADAS rijden makkelijker en comfortabeler maakt, mits de systemen werken zoals verwacht. Een aandachtspunt is dat de systemen nog verder verbeterd moeten worden om de (Nederlandse) wegomgeving correct te interpreteren. Ook geldt dat geringe consumenteninformatie resulteert in experimenteergedrag met ADAS en tot een ‘onderbenutting’ van het potentieel. De automobilisten moeten dus beter worden geïnformeerd over de werking van ADAS, in zowel theoretische als praktische zin.