Nieuw consortium ‘Digitale regie op de openbare ruimte’ van start

31 januari 2024 – Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Groningen Bereikbaar, Goudappel, Technolution, Vianova en AMS Institute zijn vandaag formeel het consortium Digitale regie op de openbare ruimte gestart, DRO. Als onderdeel van het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem zal DRO de komende vijf jaar werken aan digitale instrumenten waarmee overheden beter regie kunnen voeren op het gebruik van de openbare ruimte.

De innovatieopdracht voor deze instrumenten komt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het totale budget voor DRO is ruim 23 miljoen euro.

Uitdagingen
Steden en regio’s staan voor complexe uitdagingen op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Zo zoekt Amsterdam, waar het aantal inwoners in 2030 groeit tot meer dan een miljoen, naar manieren om de druk op de openbare ruimte te verminderen, de veiligheid te vergroten en tegelijkertijd het gebruik van milieuvriendelijk en toegankelijk transport te bevorderen. Almere kampt met bovengemiddelde huisvestingsambities, gecombineerd met groeiende mobiliteitsbehoeften en toenemende mobiliteitsarmoede. Groningen, een belangrijk verkeersknooppunt in Noord-Nederland, ervaart dagelijks verkeersopstoppingen op de toegangswegen vanuit Drenthe, Friesland en Duitsland.

Het ziet er niet naar uit dat voor deze uitdagingen traditionele instrumenten volstaan, zoals infrastructurele aanpassingen, conventionele verkeerslichten en verkeersregelaars. Er is een aanvullend digitaal, datagedreven instrumentarium nodig om deze gebieden toegankelijk en leefbaar te houden. Het DRO-consortium wil die instrumenten de komende jaren helpen ontwikkelen en testen. Voorbeelden zijn intelligente toegang om de druk op specifieke gebieden in de stad te verlichten en voorspellende multimodale modellen die de bereikbaarheid van de stad helpen waarborgen.