Nieuw netwerkmanagementkader in de maak voor Noord-Holland

15 juni 2024 – Het multimodale netwerkmanagementkader, MNK, is in Noord-Holland het basisdocument voor het managen van het verkeer op de belangrijkste (vaar)wegen. Het huidige kader is aan de vijfjaarlijkse update toe. De regionale partners in Noord-Holland hebben Arane Adviseurs en Iv Infra gevraagd om deze update te faciliteren. De wegbeheerders zijn hier actief bij betrokken.

Foto: Provincie Noord-Holland.

In 2020 was de provincie Noord-Holland een van de eerste regio’s in Nederland die aan het werk ging met een multimodaal netwerkkader, nog voordat de Leidraad Multimodale netwerkkaders door het CROW werd gepubliceerd. Met het MNK kunnen de samenwerkende wegbeheerders op momenten dat de wegcapaciteit tekortschiet, die capaciteit zo goed en multimodaal mogelijk over de verschillende wegen verdelen.

Kenmerken
Net als in 2020 wordt het kader uitgewerkt voor vier regio’s in de provincie Noord-Holland met elk hun eigen inhoudelijke accenten: Vervoerregio Amsterdam, Kennemerland-Zuid & IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Noord-Holland Noord.

Het Regionaal Tactisch Team (RTT) wordt de beheerder van het MNK en is ook zelf een van de belangrijkste gebruikers. Er wordt daarom naar een gebruiksklaar kader toegewerkt. Dit betekent dat er met de belangrijkste gebruikers concrete gebruikstoepassingen voor het MNK worden geïnventariseerd en er een handelingsperspectief wordt uitgewerkt. Doel is dat het kader direct inzetbaar is bij verkeersmanagementvraagstukken en een basis vormt voor het ontwerpen van maatregelen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het kader van Noord-Holland goed moet aansluiten op de MNK’s van omliggende regio’s, zodat er ook ‘provincieoverstijgend’ aan verkeersmanagement kan worden gewerkt.

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat het MNK toekomstvast moet zijn. Er zijn ontwikkelingen in het werkveld waar de provincie in het MNK alvast rekening mee wil houden. Voorbeelden zijn het digitaliseren van beleidskaders, de invoering van de vrachtwagenheffing en de wens om multimodaal de netwerkkwaliteit te kunnen meten.

Planning
De werkzaamheden zijn in juni gestart. De verwachting is dat de inhoudelijke werkzaamheden nog in 2024 worden afgerond en het nieuwe MNK begin 2025 bestuurlijk kan worden vastgesteld.