Nieuw verkeersfietsmodel verbetert verkeersdoorstroming Nederweert

25 maart 2022 – In de gemeente Nederweert liggen enkele grote verkeersaders, elk met een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de regio. Voor fietsers en voetgangers zijn deze drukke wegen echter minder prettig: er is sprake van een toenemende barrièrevorming. In opdracht van de provincie Limburg en de gemeente Nederweert heeft DTV Consultants een advies uitgebracht over de positionering van drie ongelijkvloerse kruisingen. DTV Consultants heeft hiervoor een fietsmodel ontwikkeld.

De provincie Limburg en de gemeente Nederweert zijn van plan om op de provinciale wegen enkele gelijkvloerse fiets- en voetgangersoversteken weg te halen. Daarvoor in de plaats moeten dan twee ongelijkvloerse kruisingen over de provinciale weg en een fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart komen. Deze aanpassingen moeten leiden tot een betere doorstroming van het verkeer en een betere aansluiting van het fietsnetwerk.

Onderzoek
DTV Consultants heeft de bestaande fietsstromen in het studiegebied onderzocht en op basis daarvan een advies uitgebracht over de beste locatie voor de realisatie van de ongelijkvloerse kruisingen. Om dit advies goed te onderbouwen, hebben de adviseurs een fietsmodel ontwikkeld. De input voor dit fietsmodel zijn een enquête onder bewoners, werkgevers en scholieren en fietstellingen uit de kern Nederweert. Met de enquête zijn de veel gebruikte fietsroutes geïdentificeerd. De tellingen zijn gebruikt om de fietsroutes in het model te kalibreren.

Resultaten
Met het fietsmodel hebben de adviseurs vervolgens verschillende infrastructuurvarianten doorgerekend, met de beoogde ongelijkvloerse kruisingen op verschillende locaties in het netwerk. Zo is bepaald wat de effecten zijn op het gebruik van de fietsroutes wanneer er aanpassingen in de infrastructuur worden gedaan: op welke plekken wordt het dan drukker met fietsers en waar juist minder druk? Door de varianten te vergelijken met de huidige situatie zijn de effecten van de nieuwe fietsvoorzieningen in beeld gebracht én kon worden geadviseerd over de juiste locatie.