Onderzoek naar reisgedrag bezoekers kuststrook in Den Haag

10 augustus 2023 – Wie op een warme zomerdag met de auto richting de kust van Den Haag reist, herkent het beeld wel: in de file aansluiten en lang zoeken naar een vrije parkeerplek. In opdracht van gemeente Den Haag onderzoekt Goudappel de komende periode hoe die overlast op piekdagen te verminderen is.

Foto: Neirfy
De gemeente wil niet de drukte verminderen, maar wel de (over)last van filevorming en parkeerproblemen. Het doel: bezoekers een fijne dag bezorgen én de stad bereikbaar houden voor hulpdiensten, openbaar vervoer en bewoners. Daarvoor is allereerst inzicht nodig: wie gaan er eigenlijk naar de kust? En hoe reizen zij?

Onderzoek
Goudappel combineert data uit verschillende bronnen om een beeld te vormen van de drukte: floating car data, data uit telefoonverkeer, gegevens van vervoerder HTM, parkeergegevens en gebruiksdata van deelfietsen en -scooters. Deze data worden verrijkt met onderzoek (interviews) onder de bezoekers van de kuststrook.

Oplossingen
Wanneer duidelijk is wie er naar de kust reizen en hoe, is het tijd voor de vervolgvraag: wat kan de gemeente het beste doen om overlast te verminderen? Goudappel zal hiertoe profielen opstellen van verschillende typen bezoekers en hun overwegingen vanaf het moment dat zij besluiten naar het strand te gaan. Per doelgroep worden concrete maatregelen uitgewerkt: wat is voor de betreffende groep de beste manier en het meest geschikte moment om hen te benaderen? Denk bij die maatregelen aan een andere ruimtelijke spreiding, sturen op alternatieve vervoersmiddelen of parkeeroplossingen zoals Park+Beach en de Strandexpress die nu al ingezet worden.

In de zomer van 2024 zal Den Haag de voorgestelde maatregelen in de praktijk toetsen.