T&M Leuven doet onderzoek naar veiligheid spitsstrook E314

10 juli 2023 – Het agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant wil de huidige pechstrook van de E314 tussen het op- en afrittencomplex Aarschot en de afrit Vuntcomplex omvormen naar een spitsstrook in de richting van Leuven. Op verzoek van het agentschap onderzocht Transport & Mobility Leuven de gevolgen van deze aanpassing voor de verkeersveiligheid.

Het bureau voerde hiertoe een verkeersveiligheidseffectbeoordeling uit. Zo’n beoordeling bevat een aantal voorgeschreven onderdelen, waaronder definitie van het probleem, huidige situatie en een ’nietsdoen’-scenario, verkeersveiligheidsdoelstellingen, beoordeling van de gevolgen voor de verkeersveiligheid van de voorgestelde alternatieven, vergelijking van de alternatieven, en de presentatie van de reeks van mogelijke oplossingen en gemotiveerde keuze.

Transport & Mobility Leuven modelleerde de verwachte evolutie van het aantal ongevallen. Rekening houdend met onzekerheden hebben de onderzoekers de effecten ook monetair gewaardeerd.

Het onderzoek is afgelopen juni afgerond. Het agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant hoopt de spitsstrook, afhankelijk van nog enkele andere onderzoeken, in 2024 open te stellen.