Zij-instromers Noord-Nederland aan de slag als adviseur slimme en groene mobiliteit

In zes maanden klaargestoomd worden voor een baan in de slimme en groene mobiliteit. In Noord-Nederland zijn vijftien deelnemers aan het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg, allen zij-instromers, die uitdaging aangegaan. Na een intensieve periode van colleges volgen en werkervaring opdoen, ontvingen zij tijdens de slotdag op 5 april 2024 hun certificaat. Hiermee kunnen zij nu officieel aan de slag als adviseur slimme mobiliteit.


De slotdag in de Statenzaal van de provincie Groningen vormde de feestelijke afsluiting van de opleidingsperiode. Samen met docenten, vrienden en familie blikten de deelnemers terug op de afgelopen maanden. Na een welkomstwoord door gedeputeerde Johan Hamster kregen zij vervolgens hun certificaat uitgereikt.

Leren en werkervaring opdoen
Van oktober tot en met december 2023 volgden de deelnemers allerlei vakken, zoals verkeerskunde, digitalisering en persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn door verschillende mobiliteitsexperts klaargestoomd voor een baan in het vakgebied. Vervolgens brachten de deelnemers de opgedane kennis in de praktijk tijdens een werkervaringsperiode. Van januari tot en met maart 2024 zijn ze aan de slag gegaan als adviseur Smart Mobility bij een advies- of ingenieursbureau, een gemeente of provincie.

Succes
Die aanpak werkt, zo blijkt. Maar liefst twaalf van de vijftien deelnemers hadden kort na de opleiding al een vervolgbetrekking. Voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe was dat reden om meteen een tweede programma te plannen. Die gaat 14 oktober 2024 van start.

Erik Wegh van bureau Ewegh is opnieuw gevraagd als inhoudelijk coordinator. Hij stond ook aan de wieg van het programma, waarvan er inmiddels zes hebben gelopen in verschillende delen van Nederland. In die zes edities zijn zo’n negentig personen opgeleid. Verreweg de meeste hebben daadwerkelijk emplooi gevonden in de sector of in aanpalende sectoren.