In Zuid-Holland zijn er 68 verschillende wegbeheerders. Verkeershinder door drukte, incidenten en wegwerkzaamheden zijn grensoverschrijdend. Voor een goede bereikbaarheid is het dus noodzakelijk dat alle wegbeheerders goed met elkaar samenwerken.

BEREIK! is hét samenwerkingsplatform van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Rotterdam en Den Haag en Havenbedrijf Rotterdam voor regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Met als doel Zuid-Holland bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Dat doen we op verschillende manieren.

Door middel van regionaal netwerkmanagement; het monitoren, informeren en sturen van het verkeer in de regio met behulp van slimme technieken (ITS). Denk bijvoorbeeld aan het openstellen van spitsstroken en het aangeven van reistijden en alternatieve routes op informatiepanelen.

Op die manier benutten we het wegennet zo goed mogelijk en bereikt de weggebruiker zijn bestemming op een veilige manier zo snel mogelijk.

BEREIK!
Westersingel 12
3014 GN Rotterdam
T +31 88 544 51 61
E info@bereiknu.nl
W www.bereiknu.nl