Goudappel doet onderzoek naar impact iVRI’s in Zweden

31 januari 2022 – Samen met Research Institute of Sweden (RISE) en de gemeenten Göteborg, Stockholm en Uppsala in Zweden werkt Goudappel aan een studie naar de impact van C-ITS op de doorstroming en leefbaarheid. De onderzoekers focussen hierbij op iVRI’s en de C-ITS-toepassingen Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA), Time to Red, Time to Green en prioritering voor doelgroepen.

Er is gekozen voor een microsimulatie-aanpak, omdat hiermee de effecten van de gekozen maatregelen goed geïsoleerd kunnen worden. Pilotstudies gaan vaak uit van lage penetratiegraden en de werkelijkheid is nooit ‘constant’. Hiermee is het op basis van pilots moeilijk om de situatie voor en na een maatregel met elkaar te vergelijken. Maar in simulaties zijn externe effecten uit te schakelen en is het mogelijk gedragsparameters aan te passen om de penetratiegraad en het (correcte of perverse) gebruik van C-ITS-toepassingen te variëren.

De studie wordt uitgevoerd als onderdeel van het onderzoeksprogramma NordicWay 3. NordicWay 3 heeft de ambitie om in de toekomst C-ITS-toepassingen toe te gaan passen. De verwachting is dat eind 2023 de opdracht is afgerond.

Meer info:
mlegene@goudappel.nl