DTV Consultants is een ambitieus en innovatief onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit. Met bijna vijftig enthousiaste medewerkers zijn we groot genoeg om alle verkeerskundige vragen te beantwoorden en klein genoeg voor een persoonlijke benadering en advies op maat.

Ontwikkeling
De inhoud van het werk verandert en DTV Consultants verandert mee. De laatste jaren is onze klantenkring uitgebreid én onze kennis op het vlak van netwerkmanagement en mobiliteitsmanagement versterkt. Nog steeds adviseren we kleine en (middel)grote gemeenten, maar daarnaast werken we steeds vaker aan gecompliceerde projecten op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Samenwerking
Wij zijn van mening dat een goed resultaat wordt bereikt door een goede samenwerking. Door de juiste mensen op de juiste manier te betrekken, ontstaat er draagvlak en kan een hogere kwaliteit worden bereikt. Daarnaast schuwt DTV Consultants kennisdeling niet. Opgedane kennis wordt zo goed mogelijk overgedragen aan opdrachtgevers, maar ook aan derden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we een toonaangevende opleider zijn, die naast een groot aantal cursussen, complete (geaccrediteerde) opleidingen verzorgt.

Praktisch
Onze medewerkers beschrijven en analyseren problemen niet alleen, ze zijn ook in staat de voorgestelde oplossingen in de praktijk te brengen. Daarbij worden risico’s niet uit de weg gegaan. De ervaringen die we hierin opdoen, zorgen ervoor dat de door ons bedachte oplossingen ook realiseerbaar zijn. We blijven niet hangen in papieren beschrijvingen, maar zijn ook in staat innovatieve oplossingen in de praktijk te brengen.

DTV Consultants
Oranjesingel 2
4811 CM Breda
Postbus 3559
4800 DN Breda
T (076) 513 66 00
E info@dtvconsultants.nl
W www.dtvconsultants.nl