Case: Antwerp 10 Miles & Marathon

Op zondag 26 april 2015 was de binnenstad van Antwerpen het toneel van het hardloopevenement Antwerp 10 Miles & Marathon. Er liepen 40.000 renners mee, aangemoedigd door nog eens 130.000 toeschouwers. Zo’n evenement zet de stad én de bereikbaarheid natuurlijk even op z’n kop. Met welke maatregelen wist Antwerpen de verkeershinder tot een minimum te beperken?

 
Foto Antwerp 10 Miles (Golazo Sports)
 
De impact van het evenement op de bereikbaarheid was groot. Op de wedstrijddag zijn drie belangrijke toegangstunnels naar de stad tussen 9 en 18 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer: de Kennedytunnel, de Waaslandtunnel en de Bolivartunnel. Ook een groot aantal wegen in de binnenstad ging op slot. Dit trof zowel bestemmingsverkeer, als het doorgaande en het lokale verkeer.

Maatregelen
Om de hinder tot een minimum te beperken voorzagen de gemeente Antwerpen, de Vlaamse overheid en evenementorganisator Golazo in een breed pakket aan maatregelen. Er werden uiteraard omleidingsroutes uitgestippeld. Het publiek werd geruime tijd vóór het evenement op de hoogte gebracht van afsluitingen en omleidingen via de website en het Facebook-account van het evenement, en via de meer klassieke kanalen, zoals folders, advertenties in magazines en borden langs de weg. Tijdens het evenement zelf zijn dynamische route-informatiepanelen ingezet om de reizigers de weg te wijzen. Daarnaast is het bestaande areaal aan P+R-faciliteiten uitgebreid met 2000 extra parkeerplaatsen. Via matrixborden zijn de reizigers steeds naar de juiste parkeerlocaties geleid, afhankelijk van hun herkomst en van de real-time parkeerbezettingsgraad. Het natransport vanuit de P+R-locaties naar de evenementenzone gebeurde met trams, die voor de gelegenheid met een grotere frequentie reden. Op de tramlijnen werd de maximale capaciteit aan voertuigen ingezet.

Routeplanner
Voor deze (alweer dertigste) editie ven Antwerp 10 Miles & Marathon werd echter ook voor het eerst een speciale ‘evenementenrouteplanner’ ingezet, ontwikkeld door Be-Mobile in samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum. Gebruikers konden met deze gratis Antwerp 10 Miles-app hun reis multimodaal plannen. De app, die het al bestaande Mobile Ninja als basis had, hield daarbij rekening met real-time reistijden en de actuele verkeersdrukte.

Een belangrijke doelstelling van de applicatie was om routes te adviseren conform de door de wegbeheerder aanbevolen routes. Hiertoe werd evenementspecifieke verkeersinformatie als ontoegankelijke wegen en omleidingsroutes in de Mobile Ninja-‘basis’ geïntegreerd. Ook het 10 Miles-parkeeradvies, dat rekening hield met herkomst en de parkeerbezettingsgraad, werd aan de app gekoppeld. Verder nam de routeplanner keurig het door de wegbeheerder aanbevolen natransport vanuit de parkings naar de evenementenzone in aanmerking. Álle informatie die de app verstrekte, was daarmee consistent met de boodschappen op de dynamische informatieborden langs de weg.

Resultaten
Het pakket aan maatregelen waarin de gemeente Antwerpen, de Vlaamse overheid en Golazo hadden voorzien, heeft zijn vruchten afgeworpen. De verkeersdoorstroming in en rond de stad verliep al bij al vlot en grote verkeersproblemen bleven uit. Wel ondervonden reizigers per OV soms aanzienlijke wachttijden, omdat de capaciteit van het OV de piekbelasting vlak voor en na de wedstrijd niet goed kon verwerken.

Ook de routeplanner Antwerp 10 Miles heeft een belangrijke bijdrage geleverd: er werden 10.461 unieke routes opgevraagd door 10.683 unieke gebruikers. In een enquête met 6264 respondenten toonden 3 op de 4 gebruikers zich tevreden over de meerwaarde van de routeplanner. Niet onbelangrijk was dat Antwerpen en de Vlaamse overheid zelf te spreken waren over de app: als goed gastheer konden zij bezoekers gepersonaliseerde reisadviezen bieden, rekening houdend met herkomst, bestemming en actuele locatie van de reiziger – én keurig in lijn met het mobiliteitsplan van de wegbeheerders.

____

De auteurs
Isaak Yperman is projectmanager Smart Mobility bij Be-Mobile.
Patrick Deknudt is adviseur en coördinator DVM bij de Vlaamse overheid.