NDW Basiskaart maakt koppelen data eenvoudiger

Het aanbod aan databronnen dat de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, NDW, verzamelt, wordt groter en groter. Afzonderlijk zijn die nuttig, maar het wordt pas écht interessant als verschillende databronnen gekoppeld worden. Om dat proces eenvoudiger te maken heeft NDW een speciale basiskaart ontwikkeld.

Databronnen zoals we die bij NDW beschikbaar stellen, hebben een geografische onderlegger nodig. Je moet immers weten op welk punt, traject of gebied de data betrekking hebben. Het probleem is alleen dat verschillende databronnen vaak verschillende onderleggers gebruiken – en dat maakt gegevens combineren of vergelijken lastig. Want hoe match je bijvoorbeeld data over wegen (zoals snelheid) met data over locaties (incidenten) of gebieden (milieuzones, gemeenten, provincies).
Zelfs als de onderleggers gelijksoortig zijn, kunnen ze nog verschillen. Leg maar eens een kaart van TomTom boven op die van Here of OpenStreetMap: je krijgt voor een weg drie nét verschillende lijnen, puur omdat ze anders zijn ingetekend.

Basiskaart
Voor we data kunnen fuseren of vergelijken, moeten we de verschillende geografische onderleggers dan ook zien te koppelen. Om dat vrij arbeidsintensieve proces te vergemakkelijken, hebben we de NDW Basiskaart ontwikkeld. Het betreft een canonical data model bestaande uit een graaf met metagegevens, zoals de ID’s van de punten en lijnen en de periode waarin ze actief zijn. Elk punt en elke lijn heeft bovendien een unieke ‘vingerafdruk’. Deze zal alleen wijzigen als er wezenlijk iets verandert aan de verkeerskundige situatie van de weg, bijvoorbeeld als een kruispunt een rotonde wordt.

In dit voorbeeld is in de tekening boven de geografische onderlegger (oranje) van een specifieke databron getekend. Deze is gekoppeld aan de NDW Basiskaart (groen). Over één lijnstuk van de basiskaart worden geen data geleverd (zwart). Na verloop van tijd verandert de wegbeheerder het kruispunt in een rotonde. Opnieuw worden er data aangeleverd en gekoppeld aan de basiskaart: de situatie onder. Op de lijnstukken waar de situatie wezenlijk anders is, wijzigt de ‘vingerafdruk’ van de betreffende punten en lijnen (blauw).

 
Toepassing
De NDW Basiskaart fungeert als een tussenlaag, een gemeenschappelijke basis, waaraan databronnen worden gekoppeld. De data kunnen we daarna eenvoudig combineren en vergelijken, ook al zijn de geografische onderleggers van de databronnen verschillend. Denk aan combinaties als: ‘Wat zijn de effecten van het weer [database A met weerdata over gebieden] op de verkeerssituatie [database B met data over wegen]?’
Dankzij de ‘vingerafdrukken’ wordt ook het vergelijken van twee perioden gemakkelijker. Met deze metagegevens kunnen we vlot vaststellen of en zo ja waar een netwerk in de loop der tijd is aangepast en wat voor effecten dat had op de rest van het netwerk.

Niet onbelangrijk is verder dat het onderhouden van de koppelingen tussen geografische onderleggers dankzij de NDW Basiskaart veel efficiënter wordt. Mocht de onderlegger van een databron veranderen, dan hoeven we namelijk alleen de koppeling met de NDW Basiskaart te updaten, in plaats van elk afzonderlijke koppeling met de misschien wel tientallen systemen en modellen die de betreffende databron gebruiken.

Ervaring opdoen
Een eerste versie van de NDW Basiskaart is eind februari opgeleverd. De komende periode zullen we er eerst ervaring mee opdoen. Ook zorgen we ervoor dat alle NDW-databronnen een koppeling naar de basiskaart krijgen.

Als alles naar wens draait, geven we de basiskaart vrij. Alle partijen kunnen dan ook hun eigen (niet-NDW-) databronnen koppelen aan de basiskaart. We hopen zo het combineren van databronnen een flinke boost te geven – en kijken uit naar nóg slimmere toepassingen van onze verkeersdata.

____

De auteur
Marthe Uenk-Telgen is senior verkeerskundig adviseur bij NDW.