De puntjes op de i voor ISA

Vanaf 7 juli 2024 is élke auto die van de fabrieksband rolt, uitgerust met Intelligent Speed Assistance, kortweg ISA. Dat kan het verkeer net weer wat veiliger maken. Een voorwaarde is wel dat alle verkeersborden en bijbehorende data op orde zijn. NDW helpt gemeenten om hierbij de puntjes op de i te krijgen.


Een screenshot van de (proof of concept) controlekaart die NDW heeft gemaakt.

ISA toont de bestuurder de geldende maximumsnelheid en waarschuwt als dat maximum wordt overschreden. De verwachting is dat de bestuurder zo niet onbedoeld te hard zal rijden – en dus een veiliger weggedrag vertoont. De EU stelt dit systeem vanaf juli verplicht voor nieuwe auto’s.

Bronnen
Voor een goede werking is ISA afhankelijk van a) fysieke borden langs de weg en b) data over de verkeersborden. De borden worden waargenomen door de camera’s van het voertuig. Zodra die bijvoorbeeld een Bebouwde kom-bord scannen, ‘weet’ ISA dat de maximumsnelheid 50 is. Deze waarnemingen zijn leidend. De tweede bron is een database met alle verkeersborden in Nederland, gekoppeld aan een kaart. Dit zijn gegevens die bijvoorbeeld ook navigatiesystemen kunnen gebruiken.

Voor beide bronnen staan de wegbeheerders aan de lat. Zij plaatsen en onderhouden de bebording op straat én houden de database met verkeersborden en andere wegkenmerken bij. Begin 2023 heeft NDW hiervoor de tool George gelanceerd, die het raadplegen, visualiseren, aanpassen en uitbreiden van deze database aanzienlijk vergemakkelijkt.

Een uitdaging voor specifiek ISA is echter dat de bebording en bijbehorende informatie waterdicht moeten zijn. Stel bijvoorbeeld dat een bebouwde kom-zone via zes wegen te bereiken is, maar op één van die zes staat geen Bebouwde kom-bord. Dan zou een ISA-voertuig de zone binnen kunnen rijden zonder te weten dat de snelheid 50 is.

Een uitdaging voor specifiek ISA is dat de bebording en bijbehorende informatie waterdicht moeten zijn.

Check
Eind vorig jaar heeft NDW een slimme check gedaan op juist de Bebouwde kom-zones. Er is een algoritme gemaakt dat de data uit het Nationaal Wegen Bestand (NWB) en George afloopt op zoek naar gaten. Daarbij bleek dat 55% van die zones op de weg of in de database op z’n minst één onvolkomenheid heeft – en dus niet volledig waterdicht is.

Wat kan het probleem zijn? Misschien staat er inderdaad geen fysiek bord op straat. Optie twee is dat er wel een bord staat, maar dat dit nog niet is opgenomen in George. Het kan ook zijn dat het bord wel in George staat, maar niet correct is gekoppeld aan het wegvak. En tot slot is het mogelijk dat er sprake is van een ‘netwerkfout’, dat in de database een fietspad als rijbaan staat geregistreerd bijvoorbeeld.

Controlekaart
NDW heeft de resultaten van de analyse gepubliceerd op een (proof of concept) digitale kaart, te raadplegen op www.ndw.nu/controlekaart. Op de kaart zijn de bebouwde kom-zones die nog een ‘lek’ hebben rood gekleurd – zie ook de screenshot hierboven. Met paars is aangegeven waar het lek zich waarschijnlijk bevindt. Een gebruiker kan klikken op de borden op de kaart en de instellingen checken. Het is zelfs mogelijk de Google StreetView-beelden, vaak van meerdere jaren, te bekijken. Zo is snel duidelijk waar het probleem ligt en kan de gemeente actie ondernemen. Als er op straat een bord wordt bijgeplaatst, is het uiteraard van belang dit ook in George in te voeren.

De controlekaart is hiermee een nuttig hulpmiddel voor gemeenten om de puntjes op de i te zetten. Vanaf juli zijn dan niet alleen de autofabrikanten maar ook de wegbeheerders helemaal klaar voor ISA.

____

De auteurs
Bas Bussink MA is data scientist bij NDW.