Mobilidata neemt cloudplatform in gebruik

19 april 2022 – Het Vlaamse Mobilidata-programma kondigde vandaag de ingebruikname aan van een cloudplatform dat intelligente verkeerslichten in Vlaanderen verbindt en zo informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk maakt. Dit zogenaamde TLEX-platform is een product van het Nederlandse bedrijf Monotch.


TLEX is ontworpen om nieuwe verkeerstoepassingen mogelijk te maken in Vlaanderen. Externe partijen, zoals (navigatie-) serviceproviders, hebben de mogelijkheid om na een goedkeuringsproces hun toepassingen op het platform aan te sluiten. Vlaanderen zal het platform in eerste instantie gebruiken om de data-uitwisseling bij ongeveer 250 geplande en deels al gerealiseerde intelligente verkeersregelinstallaties, iVRI’s, af te wikkelen. Op termijn zal het cloudplatform miljoenen gegevens per minuut uitwisselen.

Voordelen iVRI
In het kader van Mobilidata is Vlaanderen in rap tempo bezig om de verkeerslichten slim en ‘connected’ te maken. Omdat iVRI’s beter reageren op het verkeer en informatie kunnen uitwisselen met het verkeer, zullen (vracht)auto’s maar ook fietsers en voetgangers vlotter van A naar B kunnen reizen. Bovendien hoeven hulpdiensten op weg naar een noodsituatie niet door rood licht te rijden, omdat de iVRI’s ‘weten’ dat ze er aankomen en de kruispunten tijdig vrijmaken, zodat de hulpdiensten veiliger en sneller op hun bestemming geraken. Tot slot zorgt de vlottere doorstroming en minder onnodig optrekken van auto’s en vrachtwagens ook voor een positieve impact op het milieu.

Doorontwikkeling UDAP
Cruciaal voor deze plannen, te realiseren eind 2023, is een snelle, betrouwbare en geïntegreerde manier om gegevens uit te wisselen tussen weggebruikers en de iVRI’s. Het TLEX-platform dat nu in gebruik is genomen, beantwoordt aan die behoefte. Het is een doorontwikkeling van het UDAP-systeem dat in Nederland al meer dan duizend intelligente verkeerslichten connecteert.