Papieren regelscenarioboekjes exit dankzij nieuwe tool

Goed nieuws voor alle opstellers en gebruikers van regelscenario’s. Vanaf volgend jaar is er slimme software beschikbaar voor het ontwerpen, goedkeuren, raadplegen en beheren van die scenario’s: de DRS-tool. De papieren regelscenarioboekjes zijn daarmee (eindelijk) verleden tijd.Wegbeheerders gebruiken al jaren de zogenaamde regelscenarioboekjes. In de boekjes staan werkschema’s, opgesteld met Microsoft Visio, die duidelijk maken wat er waar moet gebeuren bij bijvoorbeeld een incident, evenement of werk-in-uitvoering. Wegverkeersleiders in de verkeerscentrale pakken deze boekjes erbij zodra de betreffende gebeurtenis zich voordoet en weten zo precies welke handelingen ze moeten verrichten om het verkeer veilig en vlot af te handelen.

Daarmee zijn de boekjes vooralsnog onmisbaar – maar ideaal is het niet. Het ontwerpen en beheren is namelijk omslachtig en bij het raadplegen van een boekje of een pdf liggen fouten op de loer: heeft de wegverkeersleider wel de laatste versie? Voor Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Den Haag was dat reden om het hele proces nog eens tegen het licht te houden. Samen met NDW zijn ze vervolgens aan de slag gegaan om een slim, digitaal alternatief te ontwikkelen, Digitaal Regel Scenario of DRS. Met deze alles-in-één-tool, die volgend jaar gebruiksklaar is, kunnen wegbeheerders regelscenario’s ontwerpen, valideren, beheren en raadplegen.

Voordelen DRS
Een belangrijk pre van de nieuwe tool is, dat die gemakkelijk kan worden gekoppeld aan de gebruikte netwerkmanagementsystemen. DRS ‘weet’ daardoor welke verkeersmanagementinstrumenten waar in het netwerk beschikbaar zijn. Dat vergemakkelijkt het proces van ontwerpen: de gebruiker kan eenvoudig de juiste instrumenten selecteren en op de kaart van het netwerk plaatsen. In diezelfde kaart tekent hij ook de (omleidings)routes in.
In de huidige werkwijze met Microsoft Visio moet een gebruiker nog voortdurend ‘knippen en plakken’. Het opstellen van een boekje voor een wat groter regelscenario kan dan zomaar een dag werk kosten. De ontwikkelaars van de DRS-tool schatten in dat het intekenen van zo’n zelfde regelscenario in DRS in ongeveer twee uur moet kunnen. Een forse tijdsbesparing!

De link met netwerkmanagementsystemen maakt ook het beheer eenvoudiger. Wanneer bijvoorbeeld een DRIP niet meer beschikbaar is, dan waarschuwt de tool welke regelscenario’s aangepast moeten worden. Een wegbeheerder is zo veel beter in staat z’n misschien wel tientallen regelscenario’s up-to-date te houden.

Een ander voordeel van DRS betreft het raadplegen. Waar de huidige werkwijze met boekjes geen garantie geeft dat iedere wegverkeersleider op hetzelfde moment hetzelfde gevalideerde regelscenario volgt, geeft de DRS-tool deze garantie wel. Zo neemt de kans op fouten of spraakverwarring af.

Gelet op deze voordelen zal NDW de tool beschikbaar stellen aan álle wegbeheerders in Nederland. De papieren regelscenarioboekjes kunnen zo vlot uitgefaseerd worden. Rijkswaterstaat, Noord-Holland, Amsterdam en Den Haag hebben al aangegeven hiermee te beginnen zodra de tool in 2022 in gebruik wordt genomen.

Voorbereid op de toekomst
Wegbeheerders hebben eerder afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat zij uiterlijk 2023 negentig procent van hun mobiliteitsdata gedigitaliseerd hebben. De DRS-tool zal hieraan bijdragen.

Maar bij het ontwikkelen van DRS is ook gelijk opgetrokken met het project Verkeersmanagementinformatie voor Routeadvies, VM-IVRA. Wegbeheerders en serviceproviders werken hierin samen aan een oplossing om verkeersmanagementinformatie te verwerken in individuele in-car routeadviezen en waarschuwingen, zodat verkeersmanagement (van wegbeheerders) en verkeersinformatiediensten (van serviceproviders) meer op één lijn komen. Hierbij is DRS een ideale informatiebron voor VM-IVRA om verkeersmanagementinformatie te delen. Wegbeheerders die hun regelscenario’s digitaliseren met behulp van de DRS-tool, zijn dus ook meteen voorbereid op die nieuwe stap in verkeersmanagement.

Meer weten? Kijk op www.vmivra-drs.nl.

____

De auteurs
Ir. Arno Grund is product owner DRS bij Rijkswaterstaat.
Ing. Nick Mijers is projectmanager DRS bij Rijkswaterstaat (CIV).