XCARCITY wil steden autoluw maken

25 april 2023 – In juni 2023 gaat XCARCITY van start. In dit door NWO gefinancierde project werken vier kennisinstituten en 29 praktijkpartners aan mobiliteitssystemen voor steden die vooral minder auto’s willen.
Steden willen meer woningen in de stad bouwen – en dat betekent bijna vanzelf dat de (nogal ruimteverslindende) auto een stapje terug moet doen. Er zijn wel allerlei ideeën hoe steden met slimme oplossingen autoluw, groen en toch bereikbaar kunnen zijn, maar het ontbreekt nog aan geschikte modellen om deze oplossingen te testen.

In het vijfjarige programma XCARCITY willen 33 partijen, onder leiding van TU Delft, TNO, Connekt en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, daarom realistische digital twins van autoluwe gebieden in Amsterdam, Almere en Rotterdam ontwikkelen. In deze twins zullen real-life data en virtual reality data worden gecombineerd met modelgebaseerde scenario’s en interventies. Dit zal steden, gebiedsontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over autoluwe stedelijke regio’s van de toekomst.

Werkpakketten
XCARCITY is opgedeeld in zeven werkpakketten. De eerste vijf betreffen puur wetenschappelijk onderzoek. Dat gaat dan onder meer om het in beeld brengen van multimodale verkeersstromen en het doorgronden van reizigersgedrag. In de laatste twee pakketten wordt de digital twin ontwikkeld en pilots opgezet.

Hoewel het project nog moet beginnen, is de site met achtergrondinformatie al live. Via de site kunnen PhD’ers, postdocs en softwaredevelopers ook nog solliciteren voor een aanstelling in het project.