2016 #1

Interview minister Schultz van Haegen

“Binnen tien jaar is rijden met uitgebreide rijtaakondersteuning op de snelweg normaal”  Minister Schultz van Haegen is al ruim vijf jaar verantwoordelijk voor de bereikbaarheid over de Nederlandse weg. Ze is een minister van bouwen […]

Lieke Berghout
2016 #1

Het vakgebied spreekt

We zeiden het al: tien jaar NM Magazine is een mooi moment voor reflectie. En waarom zouden we zelf aan het reflecteren slaan, als we zoveel partners met even zovele invalshoeken hebben die voor ons […]

2016 #1

Terugblik: wetenschap in ontwikkeling

De afgelopen tien jaar hebben de wetenschappers in ons vakgebied bepaald niet stilgezeten. Daarom blikken we in deze jubileumuitgave van NM Magazine ook terug op de wetenschap. Wat waren de grote ontwikkelingen? Wat heeft de […]

2016 #1

Vlaanderen trekt zijn eigen plan

Wie vanuit Nederland België binnenrijdt, merkt het meteen: het verkeersmanagement in Vlaanderen heeft een pragmatische inslag. Hier geen borden die proefprojecten aankondigen of portalen vol toestellen om nieuwe technologieën mee uit te proberen. Wat is […]

2016 #1

De Routekaart naar 2023 – een tussenstand

In 2013 bogen overheid en bedrijfsleven zich over de vraag hoe zij verkeersmanagement en verkeersinformatie naar een hoger, gezamenlijk plan konden tillen. Er werd een ‘transitieroute’ tot 2023 uitgestippeld, bestaande uit zes paden. Inmiddels zijn […]

Figuur 4
2016 #1

De (on)mogelijkheden van bluetooth- en GSM-data

Is het mogelijk om met behulp van bluetooth-meetsystemen en mobiele-telefoondata goed inzicht te krijgen in de herkomsten en bestemmingen van het verkeer, gesplitst naar de modaliteiten personenauto’s, vrachtverkeer en openbaar vervoer? Het Havenbedrijf Rotterdam besloot […]

George Gelauff
2016 #1

Column George Gelauff:
Verschuivende voorkeuren

Van harte gefeliciteerd met het tienjarig bestaan, NM Magazine! We vieren allebei ons jubileum: in 2016 bestaat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ook tien jaar. Een mooie gelegenheid om even terug te kijken. En vooral […]

Afbeelding: Ontwikkeling van verkeerscentrales
2016 #1

De lessen van vijf jaar samenwerken

In 2011 bracht NM Magazine een speciale editie uit over operationeel verkeersmanagement in de regio. Vier regio’s deden verslag van hun toen nog prille ervaringen met regionale verkeerskundige teams, regiodesks en regionaal verkeersmanagement ‘op straat’. […]

Afbeelding: De inhaalslag van Groningen
2016 #1

De inhaalslag van Groningen

De komende jaren gaat de Zuidelijke Ringweg van Groningen op de schop. De impact op de bereikbaarheid zal groot zijn en maatregelen om het verkeer te informeren, verleiden en sturen zijn dan ook hard nodig. […]

2016 #1

De VRI als databron

De laatste jaren hebben steeds meer verkeersregelinstallaties (VRI) een dataverbinding met een verkeerscentrale, naar schatting zo’n 60-70%. De verbindingen waren in eerste instantie vooral bedoeld om de installatie op afstand te kunnen beheren. Maar de […]