Verkeersmanagement ondersteunt grote evenementen Tilburg

Met goed verkeersmanagement zijn grootschalige evenementen in de stad prima te organiseren, ondervond gemeente Tilburg. De stad kreeg op 27 april 2017 bezoek van koning Willem-Alexander tijdens Koningsdag en was in juli 2017 een van de speellocaties van het EK-vrouwenvoetbal.

De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren haar verkeersmanagementsysteem ingrijpend veranderd. Het parkeerverwijssysteem is vervangen, er is een nieuwe verkeerscentrale gekomen en er zijn routeinformatiepanelen op de A58 geplaatst. 2017 was een jaar waarin de nieuwe systemen maximaal getest konden worden – tijdens Koningsdag en het EK vrouwenvoetbal. Speciaal voor deze evenementen is een tijdelijk Event Control Centre ingericht in het gebouw van stadstoezicht. Daar werd alle informatie verzameld om snel te kunnen schakelen en bij te sturen in de vooraf gemaakte plannen.

Koningsdag
De mobiliteitsplannen voor Koningsdag zijn gemaakt door Traffic Service Nederland in samenwerking met Goudappel Coffeng en de gemeente Tilburg. Om de veiligheid te waarborgen was die dag autoverkeer in het centrum niet toegestaan. De bezoekers van buiten de stad werden naar parkeerterreinen aan de zuidzijde van Tilburg geleid en met pendelbussen naar het centrum vervoerd. Zowel de DRIP’s van Rijkswaterstaat als van Tilburg wezen bezoekers op de te volgen routes. In het vooraf vastgestelde scenarioboek waren alternatieve routes opgesteld, voor calamiteiten en andere (verkeerskundige) noodgevallen. De toestroom op de dag zelf verliep vlot en zonder problemen. Het grootste knelpunt was nog wel de capaciteit van de fietsenstalling. De vele tijdelijke stallingen werden goed benut; waar mogelijk is ook extra capaciteit gecreëerd op de dag zelf.
De aansturing van verkeersregelaars verliep soepel. De lijnen tussen de verschillende partijen binnen het Event Control Center waren kort.

EK-vrouwenvoetbal
De plannen voor het EK-vrouwenvoetbal zijn gemaakt door Goudappel Coffeng, Vevon en de gemeente Tilburg. Er zijn vijf wedstijden in het Willem II-stadion gehouden, met als ‘zwaartepunt’ de wedstrijd Nederland-België op 24 juli, die samenviel met de Roze Maandag van de Tilburgse kermis. De parkeerlocaties rond het stadion waren ontoereikend en mochten ook niet allemaal gebruikt worden voor de wedstrijd. Daarom is uitgeweken naar het parkeerterrein van Beekse Bergen, vanwaar bezoekers met pendeldienst vervoerd werden richting stadion en terug. Bij het stadion zijn een Kiss&Ride en een taxiplaats ingericht. De weg langs het stadion was afgesloten, om te kunnen dienen als parkeerterrein voor touringcars.

Tijdens de wedstijden bemanden Goudappel Coffeng, Vevon, Traffic Support en de gemeente Tilburg het Event Control Centre. Goudappel Coffeng was verantwoordelijk voor het monitoren van het netwerk en het inzetten van schakelingen.
Het Event Control Centre bood ook met het EK meerwaarde. Door alle partijen en alle informatie bij elkaar te hebben, konden er steeds snel en effectief besluiten worden genomen. Andere succesfactoren waren een goed basisplan, een flexibele inzet van middelen op de speelavonden zelf en het bijschaven van het plan na elke wedstrijd.

____

NB: In een eerdere versie van dit artikel was de naam van Traffic Service Nederland abusievelijk weergegeven als Traffic Support Nederland. Dat is in bovenstaande tekst gecorrigeerd.