Be-Mobile vereenvoudigt het opstellen van mobiliteitsbeleid

31 januari 2022 – Smart-mobilitydienstverlener Be-Mobile ontwikkelde de voorbije maanden een platform dat steden helpt om een eenduidig mobiliteitsbeleid uit te tekenen. De tool houdt onder andere rekening met complexe parkeerregels en -tarieven, lage-emissiezones en aanbieders van openbaar vervoer en mobiele diensten.Steden opereren vaak in een spanningsveld waarin uiteenlopende belangen gecoördineerd moeten worden. Ze moeten milieuvriendelijker en leefbaarder zijn, terwijl ondernemers willen dat hun zaak bereikbaar blijft. Ondertussen blijft parkeren een belangrijke bron van inkomsten voor de stad en experimenteert men volop met nieuwe manieren om met de stoeprand om te gaan – denk bijvoorbeeld aan de coronaterrassen. Het opstellen van een eenduidig mobiliteitsbeleid is er al met al niet eenvoudiger op geworden.

Be-Mobile ontwikkelde daarom het Mobility Control Center waarmee de stad alle mobiliteitsinformatie kan raadplegen en beleidswijzigingen kan doorvoeren. Op basis van analyses en een dashboard kunnen steden weloverwogen beslissingen nemen over het mobiliteitsbeleid op hun grondgebied. Het zal daardoor makkelijker zijn zowel oude als nieuwe technologieën en systemen, bijvoorbeeld voor deelmobiliteit, te faciliteren en op elkaar af te stemmen, zonder daarbij de controle te verliezen.

Be-Mobile hoopt met het platform ook meer transparantie te brengen naar bezoekers en bewoners. De wijzigingen kunnen via een handige add-in makkelijk gecommuniceerd worden naar het publiek. Ook wordt de informatie in het platform beschikbaar gesteld aan externen via API’s, zodat een stad verschillende mobiliteitsaanbieders kan activeren terwijl het mobiliteitsbeleid gehandhaafd wordt.

Meer info:
wouter.van.de.wiele@be-mobile.com