Gemeente Gennep analyseert leefbaarheidsknelpunten

1 juli 2023 – Gennep wil de komende jaren een nog aantrekkelijkere gemeente worden om te wonen, werken en recreëren. Daarom wil Gennep actief maatregelen treffen om bijvoorbeeld leefbaarheidsproblemen door vrachtverkeer of (ongewenst) doorgaand verkeer op te lossen. &Morgen en Arane Adviseurs zijn gevraagd de gemeente hierbij te ondersteunen.

De bureaus helpen Gennep bij het analyseren en aanpakken van vijf ‘aandachtslocaties’. Stap één is om het gewenst gebruik van de verkeersnetwerken te bepalen. Hiertoe brengen ze samen met een werkgroep van de gemeente de beleidskaders in beeld: welke verkeersstromen willen we op welke locaties faciliteren? Met een data-analyse maken &Morgen en Arane vervolgens het feitelijk gebruik van het netwerk inzichtelijk. Het gaat dan om drukte, doorstroming en routekeuze (met een selected link-analyse met TomTom-data). De ongevallenstatistiek van de afgelopen jaren worden geanalyseerd en in gesprekken met onder meer scholieren en de verkeerskoepel wordt de beleving van knelpunten vastgesteld.

Van analyse naar oplossing
Door het gewenste en het feitelijke gebruik naast elkaar te leggen ontstaat een scherp beeld van de knelpunten voor doorstroming, leefbaarheid en veiligheid, de oorzaken van deze knelpunten en denkrichtingen voor effectieve oplossingen. Samen met de gemeente werken de bureaus toe naar een set kansrijke voorkeursoplossingen. De resultaten van het project gebruikt de gemeente in de besluitvorming over vervolgstappen en communicatie naar bewoners met als doel de leefbaarheid in Gennep verder te verbeteren.

Naar verwachting worden de eindresultaten na de zomer opgeleverd.