Gemeente Lubbeek krijgt een digital twin

20 maart 2023 – Gemeente Lubbeek in provincie Vlaams-Brabant krijgt een digital twin van z’n verkeersnetwerk. Hiermee kan de gemeente de impact van maatregelen op de doorstroming en de veiligheid zo realistisch mogelijk voorspellen. Transport & Mobility Leuven is verantwoordelijk voor de modellen voor specifiek de fietsverkeersveiligheid.


In de gemeente Lubbeek staan de komende jaren ingrijpende werken aan de weginfrastructuur gepland. Maar wat is de invloed hiervan op de verkeersstromen? Welke routes zijn gevoelig voor sluipverkeer? Hoe kan je dat voorkomen? Welke maatregelen zijn er om de fietsverkeersveiligheid te verhogen?
Om te kunnen bepalen welke verkeersmaatregelen rond de wegwerken nodig zijn, wordt er nu een digital twin van het netwerk gebouwd. Verschillende partners slaan hiervoor de handen in elkaar.

Cyclomedia zal met 360°-beeldmateriaal de huidige weginfrastructuur accuraat in kaart brengen. Rear Window breidt z’n Telraam-netwerk in Lubbeek uit om zo een volledig beeld te krijgen van het aantal auto’s, vrachtwagens en fietsers dat door de straten rijdt. Die informatie wordt weer door Cegeka gebruikt om een digitale tweeling te bouwen op haar Mobilize-platform. Transport & Mobility Leuven zal deze twin verrijken met modellen voor fietsverkeersveiligheid. Het gemeentebestuur en de Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid zullen mogelijke scenario’s aanreiken die gesimuleerd dienen te worden.

De resultaten zullen geïnterpreteerd worden door het Instituut Mobiliteit van de UHasselt (IMOB), dat ook een simulatie van de verkeersvraag uitvoert. Het geheel wordt gecoördineerd door het autonoom provinciebredrijf Vera, dat ook zal instaan voor de kennisdeling met andere lokale besturen.

Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant.