Onderzoek naar risico’s op spookrijden bij onvolledige aansluitingen

3 januari 2022 – Rijkswaterstaat heeft Goudappel in december 2021 de opdracht gegeven onderzoek te doen naar spookrijden. Het gaat specifiek om de risico’s die samenhangen met zogenoemde onvolledige aansluitingen op het rijkswegennet.

Een onvolledige aansluiting is een aansluiting waar de snelweg wel een afrit heeft, maar geen toerit. Dit vergroot de kans dat een weggebruiker op het onderliggend wegennet via de afrit de snelweg oprijdt en tegen het verkeer in rijdt.

De Onderzoeksraad voor Verkeersveiligheid (OVV) publiceerde eind 2020 een rapport met mogelijke stappen om dit risico (verder) te verkleinen. Goudappel heeft voor Rijkswaterstaat de eerste van de aanbevolen stappen uitgevoerd: een schouw van alle 77 onvolledige aansluitingen op het rijkswegennet.

Schouw naar factoren
De visuele inspectie richtte zich op factoren die de kans op spookrijden kunnen vergroten. Denk aan een afrit die gezien vanaf het onderliggende wegennet wel iets wegheeft van een toerit. Ook het ontbreken van een duidelijk verbod tot afslaan (de afrit op) is een factor. Bij de schouw is ook gelet op het wel of niet aanwezig zijn van ‘escape’-mogelijkheden, zoals een veilige keer- of parkeermogelijkheid op de afrit.

Aan de hand van deze inventarisatie hebben de verkeersveiligheidsauditoren en gedragsexperts van Goudappel het spookrijdersrisico van elk van de onvolledige aansluitingen bepaald.

Meer info:
randriesse@goudappel.nl