Royal HaskoningDHV en Apeldoorn gaan samen aan de slag met iVRI’s

15 maart 2022 – Op vrijdag 11 maart hebben Wim Willems, wethouder gemeente Apeldoorn, en Anton van der Sanden, directeur Mobiliteit & Infrastructuur bij Royal HaskoningDHV, gezamenlijk de ambitiebepaling ‘Verkeersveiligheid verbeteren door inzet van intelligente verkeerslichten’ ondertekend op het gemeentehuis van Apeldoorn. Beide partijen willen hiermee de mobiliteitstransitie op weg naar duurzame en veilige mobiliteit versnellen.

De gemeente Apeldoorn staat voor een enorme bouwopgave voor woningen en bedrijventerreinen. Dat kost niet alleen ruimte, het zorgt ook voor meer vervoersbewegingen – terwijl de infrastructuur in de stad niet zomaar uitgebreid kan worden. De mobiliteitsdruk neemt hierdoor toe en dat maakt dat er een goede balans gevonden moet worden tussen de verdichting van de stad enerzijds en de uitdaging van een meer milieuvriendelijke, autoluwe en veilige stad anderzijds. De bestaande traditionele verkeersregelinstallaties zitten aan hun maximum als het gaat om het verbeteren van de doorstroming en veiligheid. Ook is het steeds lastiger om met deze VRI’s de aanrijdtijden van hulpdiensten te helpen ondersteunen. Om de stad bereikbaar te houden zet gemeente Apeldoorn daarom in op een ‘verslimming’ van het verkeerssysteem met onder andere intelligente verkeerslichten, iVRI’s.

Flowtack
Royal HaskoningDHV is gevraagd om Apeldoorn te ondersteunen bij de implementatie van iVRI’s. Hierbij zet het adviesbureau Flowtack in. Met deze software kan de doorstroming worden geoptimaliseerd, rekening houdend met het beleid van de wegbeheerder, maar er kunnen ook oplossingen als ‘Prioriteit hulpdiensten’ worden geïmplementeerd.

Op dit moment heeft de gemeente Apeldoorn de Flowtack-software al op verschillende VRI’s draaien. De gemeente en Royal HaskoningDHV zullen de komende periode op basis van partnerschap gaan onderzoeken of de hulpdiensten geholpen kunnen worden met een optimalisatie van de routes bij noodsituaties. Dit kan bijvoorbeeld door de verkeerslichten onderling zo te laten communiceren, dat routes voor hulpdiensten snel vrijgemaakt worden. “Als dit lukt, realiseren we iets wat voor heel Nederland en zelfs internationaal schaalbaar wordt”, aldus wethouder Wim Willems.