Rijkswaterstaat en SWARCO ontwikkelen ‘brein’ voor Heinenoordtunnel

17 juli 2023 – Voor de Heinenoordtunnel ontwikkelen Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Savera III, het samenwerkingsverband van Dura Vermeer, SWARCO Mobility Nederland en SPIE Nederland, een nieuw systeem dat de verkeers- en veiligheidsinstallaties in de tunnel aanstuurt.

De Heinenoordtunnel is de eerste van acht tunnels in Zuid-Holland die Rijkswaterstaat de komende tijd gaat renoveren. Elke tunnel heeft nu zijn eigen systeem om tunnelinstallaties te bedienen, besturen en bewaken. Denk bijvoorbeeld aan installaties voor tunnelverlichting, camera’s, branddetectie, verkeersdoorstroming, ventilatie en omroepsystemen. Met het zogenaamde 3BT-systeem waar Rijkswaterstaat en SWARCO nu aan werken, kan Rijkswaterstaat de tunnels overal op dezelfde manier bedienen, besturen en bewaken. Dit maakt het beheer efficiënter, veiliger en duurzamer en zal ook helpen om storingen sneller op te lossen.

Bron: Rijkswaterstaat.


3BT kan in dit verband worden gezien als het ‘brein’ dat alle tunnelsystemen aanstuurt. Het bestaat uit software, afspraken over de benodigde hardware en informatie over de installaties. Het geheel is zo opgezet dat het algemeen en herbruikbaar is, wat het beheer en onderhoud efficiënter maakt. Nu hebben alle te renoveren tunnels nog hun eigen beheersysteem.

Testfase
3BT wordt momenteel in het testcentrum van Rijkswaterstaat in Delft getest. Dat gebeurt met een computeropstelling. Eerst wordt gekeken of het systeem voor elke installatie (ventilatoren, verlichting, camera’s, speakers enzovoort) apart goed functioneert, daarna of het systeem de installaties ook goed laat samenwerken. De volgende stap is om het systeem in de Heinenoordtunnel te installeren en daar uitgebreid te testen in de praktijk. De verwachting is dat na de zomer van 2024 alles compleet is.