Transport & Mobility Leuven monitort fietssnelweg Leuven-Brussel

1 december 2023 – In opdracht van Provincie Vlaams-Brabant werkt Transport & Mobility Leuven, TML, aan een nieuw monitoringsysteem voor de 31 kilometer lange F3-fietssnelweg tussen Leuven en Brussel. De bedoeling is om hiervoor Telraam-sensoren en TML’s simulatieomgeving Traffic Scout te gebruiken.

Foto: Provincie Vlaams-Brabant.


De provincie is de beheerder van de fietssnelweg. Om het beheer goed te kunnen opzetten, wil Vlaams-Brabant een beter inzicht hebben in de gebruikers ervan. TML werkt daarom aan een nieuw monitoringsysteem: het Autonoom Meetnetwerk voor de Analyse van Leefbare FietsInfrastructuur, kortweg AMALFI.

Op de fietssnelweg en zijn aanrijroutes wil TML in totaal zo’n veertig tot zestig goedkope Telraam-toestellen installeren. Die moeten nog wel geschikt worden gemaakt voor gebruik buitenshuis. In het project hoopt het bureau alle eventuele implementatierisico’s te identificeren en ondervangen. Het gaat dan onder meer om installatiegemak, robuustheid, kwaliteit van de tellingen, bestand tegen de elementen en vandalisme, vergunningtechnische elementen voor plaatsingen in het publiek domein en data-ontsluiting.

Met de Telraam-toestellen hoopt TML een goed beeld te krijgen van de fietsintensiteiten op het traject en de aanrijroutes. De datagedreven simulatieomgeving Traffic Scout wordt gebruikt om de teldata te extrapoleren naar wegen die niet gemonitord worden.

Op basis van de ervaring met het monitoren van het fietsverkeer op de F3-fietssnelweg, zal TML het AMALFI-systeem waar nodig verder verbeteren. Daarna kan de monitoringaanpak worden opgeschaald naar andere fietssnelwegen of zelfs naar fietsinfrastructuur voor gemengd gebruik.