Ministerie en markt starten uitrol in-car veiligheidswaarschuwingen

4 juli 2022 – De Nederlandse minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat trapt vandaag officieel het project Safety Priority Services af. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de komende drie jaar met zes partijen aan de uitrol van in-car veiligheidswaarschuwingen. De bedoeling is dan dat de auto of het navigatiesysteem de bestuurder waarschuwt bij een naderend voertuig met zwaailicht en sirene. De nieuwe dienst gaat binnenkort al live – en daarmee zou Nederland de primeur hebben in Europa.

Foto Andre Muller
Foto: Andre Muller


Gebruikers van ANWB, Be-Mobile, Hyundai, Inrix, Kia of TomTom gaan binnenkort een verschil merken: hun auto of app zal onder meer waarschuwen als een voertuig met zwaailicht en sirene nadert. De melding vertelt welk voertuig eraan komt en van welke kant. Eerst geldt dit alleen voor ambulances, later dit jaar ook voor andere voertuigen.

Bestuurders worden gewaarschuwd volgens een door de overheid afgesproken criteria, zodat deze niet onnodig afleidt. Dit gebeurt als ze in de buurt komen van onverwachte en potentieel gevaarlijke situaties, zoals spookrijders, een filestaart, obstakels op de weg, wegwerkzaamheden, een ongeval, (tijdelijk) glad wegdek, gevaarlijke weersomomstandigheden, afgesloten rijstroken en weginspecteurs of andere nood- en hulpdiensten langs de weg. Daarnaast krijgen ze informatie over ge- en verboden, zoals de geldende maximale snelheid. Op termijn wordt gekeken of het routeadvies van navigatiediensten rekening kan houden met mogelijk verkeersonveilige situaties, zoals schoolzones vermijden.

Kennis en ervaring opdoen
Met Safety Priority Services sorteert Nederland voor op Europese wet- en regelgeving die in 2025 van kracht wordt. De betrokken bedrijven kunnen in Nederland kennis en ervaring opdoen met het prioriteren, vormgeven en doorgeven van verkeersveiligheidswaarschuwingen.

In de samenwerking combineren de zes bedrijven hun eigen data met de open data van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). De data van de bedrijven zelf zorgen dat systemen weten waar bijvoorbeeld langzaam rijdend verkeer is (filestaart) of waar weginspecteurs rijden/staan. De data van het NDW bevatten informatie over ge- en verboden.

De zes partijen zullen feedback geven op de kwaliteit van de NDW-data, zodat deze waar nodig kan worden verbeterd. Ook zijn er met de bedrijven afspraken gemaakt over de vorm van hun waarschuwingen: tijdens hoeft de bestuurder geen handelingen te verrichten, zodat deze de handen aan het stuur kan houden.

Privacy
De privacy van de bestuurder wordt uiteraard gewaarborgd. De zes partijen vragen aan hun gebruikers of de informatie mag worden gedeeld ten behoeve van de verkeersveiligheid. Als de gebruiker akkoord is, wordt deze data geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding met de andere partijen gedeeld.