Verkeerstellingen op basis van detectielussen geven het totaal aantal voertuigen weer dat gedurende een bepaalde tijdsperiode passeert, zij het voor een beperkt aantal wegvakken. Floating car data zijn trajectmetingen over alle wegvakken, netwerkbreed, zij het van een beperkt aantal voertuigen. […]

Lees meer

Google Maps biedt live verkeersinformatie over zo’n beetje elke uithoek in Nederland. Voor weggebruikers zijn de groene, oranje en rode lijntjes op de kaart vooral handig om te bepalen hoe laat en via welke route de reis moet worden ingezet. […]

Lees meer

Provincies en gemeenten in Nederland hebben samen zo’n 150 verschillende centrales in eigendom voor het monitoren en managen van (vaar)wegen, tunnels en openbare ruimten. Deze systemen werken op zich prima, maar hoe meer er komen hoe meer de vraag zich […]

Lees meer

Het concept om vrachtwagens langer groen te geven is op zich niet nieuw. Wél nieuw is de uitvoering om de groenaanvraag vanuit het voertuig te laten verlopen via 4G. Het living lab Smart Mobility Schiphol van de provincie Noord-Holland deed […]

Lees meer

Niet alleen de meereizende mobiele telefoons en navigatiesystemen leveren interessante verkeerskundige informatie op, maar ook de sensoren en schakelaars van het voertuig zélf. Om ervaring op te doen met deze voertuigdata zijn Rijkswaterstaat, NDW en enkele provincies onlangs een praktijkproef […]

Lees meer

Welke in-car informatiediensten vinden weggebruikers relevant? Denken ze die ook daadwerkelijk te gebruiken? Marco van der Linde en Marnix Smit, studenten Mobiliteit aan Windesheim Zwolle, bevroegen 636 weggebruikers naar hun voorkeuren. De resultaten van hun onderzoek bieden overheden en marktpartijen […]

Lees meer

Sinds 1 maart 2017 levert de Nationale Databank voor Wegverkeersgegevens voor het eerst landelijk dekkende floating car data of FCD. De snelheidsdata zijn uitsluitend beschikbaar voor partners van de organisatie, maar de afgeleide reistijdgegevens zijn open. Een mooie mijlpaal – […]

Lees meer

De provincie Zuid-Holland is de eerste wegbeheerder in Nederland die zich geheel op floating car data verlaat om reistijden te bepalen. Het is een succes: het netwerk dat de provincie monitort is groter dan voorheen en de monitoringkosten zijn gedaald. […]

Lees meer

NDW levert reistijden die zijn bepaald aan de hand van floating car data. Maar hoe wordt gecontroleerd of die reistijden wel goed genoeg zijn? Kun je er de kwaliteitseisen en bijbehorende toetsingsmethodiek voor vaste meetsystemen op loslaten? Of moet het […]

Lees meer

Als verkeersprofessionals hebben we allemaal wel een idee van wat floating car data zijn. Maar waar we misschien minder bij stilstaan, is dat FCD een allesbehalve homogeen product zijn. Er zijn grote verschillen tussen de leveranciers van data en even […]

Lees meer

Dit themanummer van NM Magazine staat in het teken van floating car data, FCD. Directe aanleiding is het symposium over dit onderwerp dat NDW eind vorig jaar samen met NM Magazine heeft georganiseerd. Mij is gevraagd om als […]

Lees meer