De grootste uitdaging van de openbaarvervoersector is om tegemoet te komen aan de verscheidenheid aan reispatronen en de bijbehorende behoeften en voorkeuren van reizigers. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je vraag en aanbod van OV beter matchen? Bestaande […]

Lees meer

De kern van de aanpak Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement is dat verschillende maatregelen in samenhang worden ingezet. Om hierbij de juiste keuzes te maken, is het belangrijk zicht te hebben op de lengte van wachtrijen bij toeritdoseerinstallaties en verkeersregelinstallaties. Wachtrijen schatten […]

Lees meer

Op het gebied van dynamisch verkeersmanagement loopt Nederland al jaren voorop. Maar hoe lang nog? De technologie ontwikkelt zich razendsnel en nieuwe systemen technologieën doen hun intrede. Hoe kunnen we in deze veranderende wereld staande blijven en slim inspelen op […]

Lees meer

De omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een rap tempo aan het veranderen. Verdergaande verstedelijking, de digitalisering van onze maatschappij, nieuwe vervoerwijzen en vervoerdiensten – al deze (en nog meer) ontwikkelingen hebben invloed op onze mobiliteits- en vervoerskeuzes. […]

Lees meer

Automatisch rijden op snelwegen is al goed voorstelbaar en wordt stukje bij beetje daadwerkelijk geïmplementeerd. Maar in de stedelijke omgeving is er nog de grote uitdaging van gemengd-verkeersituaties. Zal die hobbel snel genomen worden? En wat zal dat betekenen […]

Lees meer

In het artikel ‘De toekomst van stedelijke mobiliteit’ hebben we vooral vooruitgekeken. Maar waar lopen de steden nu al tegenaan? Welke maatregelen hebben ze recent doorgevoerd? Welk beleid voeren ze en hoe anticiperen ze op wat er komen gaat? […]

Lees meer

Ruim baan voor de fiets

On 12 januari 2017 By

De fiets doet het al jaren goed in de stad. Dat creëert wel wat problemen, maar voor de stad is verkeersdruk door fietsers nog altijd verre te prefereren boven verkeersdruk door auto’s. Dus waar zit ruimte om meer stappen voorwaarts […]

Lees meer

Niet alleen Nederland en Vlaanderen hebben te kampen met groeiende steden en een groeiend verkeersaanbod. Ook Denemarken – in veel opzichten vergelijkbaar met de Lage Landen – kent het probleem. Hoe gaat de grootste metropool van dat land, Kopenhagen, om […]

Lees meer

Verkeerslichten die zowel bij rustig als (te) druk verkeer efficiënt en netwerkgericht blijven regelen, rekening houdend met wat er stroomopwaarts en stroomafwaarts gebeurt – het is met de huidige stand van techniek nog een brug te ver. Dat kan echter […]

Lees meer

De term Mobility as a Service begint zo langzaamaan gemeengoed te worden. Maar is het ook denkbaar dat we toegroeien naar zoiets als Traffic Management as a Service? Jazeker, zo bewees een proef in mei 2016 in het kader van […]

Lees meer

In 2014 werd gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement voor het eerst in de praktijk getest, als onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam. Dit jaar hebben ook Utrecht en Rotterdam kennisgemaakt met het concept – en netwerkbreed verkeersmanagement lijkt daarmee klaar voor de praktijk. […]

Lees meer