Ik zal er maar meteen voor uit komen: ik ben een typische man. Dat ik van de mannelijke kunne ben, weet ik natuurlijk al vanaf mijn vroegste jeugd, maar het besef dat ik een typische man ben dateert van veel […]

Lees meer

Op 3 december 2017 was het precies tien jaar geleden dat zestien bestuurders van het rijk, provincies, gemeenten en stadsregio’s de eerste NDW-samenwerkingsovereenkomst tekenden. Daarmee werd de basis gelegd voor een databank met verkeerskundige gegevens over zo’n 50.000 kilometer aan […]

Lees meer

Door ontwikkelingen als MaaS wordt het openbaar vervoer steeds meer een schakel in een integraal mobiliteitssysteem. Om zo’n systeem mogelijk te maken hebben we aanvullende en nieuwe datasets nodig, bij voorkeur beschikbaar als open data. Maar hoe maak je data […]

Lees meer

De ontwikkeling van smart mobility gaat met vallen en opstaan. Hoe ingenieus een toepassing op papier ook lijkt, de praktijk is altijd net even anders. Hoe daarmee om te gaan? Gewoon doen, niet bang zijn voor fouten en blijven leren, […]

Lees meer

De volledig zelfrijdende technologie wordt vooral nog als belofte van de toekomst gezien. Toch kunnen we in Nederland ook bogen op praktijkervaring – onder meer dankzij toepassingen en proeven in Capelle aan den IJssel, Ede-Wageningen en Appelscha. Onderzoeker Reanne Boersma […]

Lees meer

De knip van de Leien

On 21 december 2017 By

De stad Antwerpen werkt hard aan de Noorderlijn, een nieuwe tramlijn die het centrum beter ontsluit. Maar door de werkzaamheden zijn de Leien, de belangrijkste noord-zuidverbinding door hartje Antwerpen, gedurende anderhalf jaar onderbroken. Om de bereikbaarheidsschade te beperken is een […]

Lees meer

Begin oktober 2017 is het opleidingsprogramma Team Smart Mobility van start gegaan. Twintig veelal hoogopgeleide mannen en vrouwen worden om- of bijgeschoold tot adviseur Smart Mobility. Daar is véél behoefte aan, zo bleek tijdens een eerste ‘speeddate’.

 
 
Het […]

Lees meer

Op het moment dat we dit schrijven hebben we nog altijd een demissionair kabinet-Rutte II. Maar de gang lijkt er nu aardig in te komen, dus binnen niet al te lange tijd is Nederland een nieuw kabinet rijker, inclusief een […]

Lees meer

Je hoort het steeds vaker: ‘De stedelijke bereikbaarheid staat onder druk!’ Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hoe duid je de bereikbaarheid van de stad? Hoe hou je het overzicht? En met welke aanpak doe je recht aan […]

Lees meer

C-ITS en automated driving zijn misschien wel de belangrijkste ontwikkelingen in ons vakgebied. Nederland wil op beide terreinen graag een rol van betekenis spelen, als innovator en als living lab. Maar dat willen meer landen in Europa. Dus wat moet […]

Lees meer

Maak werk van MaaS

On 27 september 2017 By

Mobility as a Service, kortweg MaaS, kan in theorie een belangrijke bijdrage leveren aan mobiliteitsopgaven als het bereikbaar houden van steden en regio’s en het terugdringen van emissies. Het mooie is ook dat MaaS in principe spoedig kan worden gerealiseerd. […]

Lees meer