MetaCCAZE: nieuw EU-project rond slimme, emissievrije stedelijke mobiliteit

In januari 2024 is metaCCAZE van start gegaan. In dit Horizon Europe-project werken 44 partijen uit twaalf landen vier jaar aan elektrische, geautomatiseerde en connected mobiliteit en infrastructuur voor de stad. Vanuit Nederland doen onder andere AMS Institute, gemeente Amsterdam, TU Delft en Technolution mee.


De transportsector is de op één na grootste bron van broeikasgasemissies. Europa heeft zich ten doel gesteld de transportgerelateerde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 90 procent te verminderen, bijna alle gemotoriseerde voertuigen over te zetten naar emissievrij en tegen 2030 honderd grote klimaatneutrale steden te hebben. Dat zijn belangrijke en zelfs noodzakelijke doelen, maar ze brengen ook nieuwe uitdagingen mee. Hoe bijvoorbeeld al die emissievrije (meest elektrische) voertuigen zo op te laden dat het elektriciteitsnet niet overbelast raakt?

Van steden tot burgers
Het metaCCAZE-project wil nieuwe oplossingen bieden voor de uitdagingen die met de gewenste mobiliteitstransitie gepaard gaan. De partners werken aan zes innovatieve technologieën, waaronder geautomatiseerd opladen, op AI gebaseerde realtime planning voor autonome wagenparken en verkeersbeheer met lage emissies.

Om het potentieel van deze oplossingen in diverse stedelijke omgevingen te testen, zullen ze op grote schaal worden gedemonstreerd in vier trailblazer cities, te weten Amsterdam, München, Limassol en Tampere. Succesvolle technologieën en activiteiten zullen daarna worden uitgerold in zes volgsteden.

Meer info:
www.metaccaze-project.eu