Op basis van een veldtest of simulatie kunnen we uitspraken doen over de effecten van intelligente transportsystemen op het niveau van een traject of gebied. Maar voor bijvoorbeeld beleidsbepaling heb je al snel meer nodig: je wilt dan weten wat […]

Lees meer

Om de doorstroming in een netwerk te optimaliseren, moeten we verkeersmanagementmaatregelen in samenhang inzetten. Maar hoe bepaal je wat de optimale – meest samenhangende – inzet is? Lange tijd leek het ondoenlijk om zo’n regelprobleem met behulp van (microscopische) modelvoorspellingen […]

Lees meer

Keuzemodellen modelleren het keuzegedrag van mensen op een wiskundige manier. Ze worden over de hele wereld gebruikt om keuzegedrag kwantitatief te analyseren en te voorspellen. Toepassingen variëren van stemgedrag van kiezers tot consumentenvoorkeuren voor de nieuwste smartphone. Maar ook onze […]

Lees meer

Ik ben opgeleid als civiel ingenieur en werk sinds 2000 bij Rijkswaterstaat – en dus bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik heb ooit bewust gekozen voor een baan bij de overheid, gedreven als ik ben om bij te […]

Lees meer

Data zijn de drijvende kracht achter intelligente transportsystemen. Maar waar data worden gebruikt, loert het gevaar van lekken, stiekem meekijken en het ongeautoriseerd aanpassen van gegevens – de bekende (data)veiligheids- en privacy-issues. Om die reden werken de partijen in het […]

Lees meer

Op 14 april 2016 schaarden de 28 transportministers van de EU zich eensgezind achter de Declaration of Amsterdam on cooperation in the field of connected and automated driving. Deze verklaring wordt gezien als een eerste, belangrijke stap […]

Lees meer

De routeplanner is in korte tijd uitgegroeid van een nogal rechttoe-rechtaan toepassing op je Windows 98-pc tot een slimme en multimodale app op je smartphone. In deze bijdrage verkent de auteur de basisingrediënten van de routeplanner anno nu, bespreekt hij […]

Lees meer

Verkeerslichten zijn een wonderlijke paradox op ons wegennet. Ze zijn niet weg te denken en tegelijkertijd kost het ons (te) veel moeite ze in goede conditie te houden. Moeten we dat voor lief nemen? Nee, aldus de auteur van deze […]

Lees meer